Vormingen


Webinar "Wablief? Klare taal in de eerste lijn  Gezondheidsvaardigheden voor iedereen"


Deze online vorming op dinsdag 25 mei 2021 om 20u00, georganiseerd door ELZ Baldemore i.s.m. Geneeskundig Genootschap Gewest Mol, staat in het teken van gezondheidsvaardigheden.


Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben voor het vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie en bij het nemen van beslissingen over gezondheid die passen bij hun eigen situatie.


Informatie over gezondheid is niet altijd voldoende toegankelijk voor mensen met lage(re) gezondheidsvaardigheden. Die mismatch heeft een grote invloed op hun gezondheid. Reden te meer om dit thema in de kijker te zetten.


Spreker Leen Haesaert zorgt voor handvaten die je meteen in de praktijk kan inzetten. Je krijgt een korte stand van zaken over gezondheidsvaardigheden in Vlaanderen. Verder maak je kennis met de omvattende thematiek van laagdrempelig communiceren en krijg je de belangrijkste aandachtspunten aangereikt om boodschappen helder en klaar over te brengen, zowel schriftelijk, mondeling als via beelden.


Webinar "Over ouderen en eenzaamheid: de kracht en valkuilen van alleen-zijn"


Op 26 november 2020 organiseerde ELZ Baldemore samen met het

Geneeskundig Genootschap Gewest Mol de webinar "Over ouderen en

eenzaamheid: de kracht en valkuilen van alleen-zijn".


Je kan de webinar hier (her)bekijken.