Thuis

Week van de Valpreventie 2024


Elke seconde valt wereldwijd een 65-plusser, elke 11 seconden wordt een 65-plusser opgenomen op spoed na een val en elke 19 minuten overlijdt een 65-plusser ten gevolge van een val. Gelukkig kan het risico op vallen verkleind worden. De beste remedie om valincidenten te voorkomen, is om aan lichaamsbeweging te doen.


De "Week van de Valpreventie" (van 22/04 tot 28/04) staat dit jaar in teken van beweging, waaronder regelmatig wandelen. Of je nu een korte wandeling maakt in de buurt, de trap neemt in plaats van de lift, of deelneemt aan lokale wandelevenementen, elke stap telt mee!


Als eerstelijnsprofessional kom je frequent in contact met ouderen, dus ook met ouderen met een verhoogd risico op vallen of een geschiedenis van vallen. Je kan een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen van valincidenten door:


  • Alert te zijn voor valrisicofactoren zoals verminderd zicht, bezorgdheid om te vallen, diabetes en pijn aan de voeten
  • Een gesprek aan te gaan over valpreventie en je patiënt/cliënt daarbij informeren over manieren om dit te voorkomen, zoals voldoende bewegen. Een klein gesprek kan al een grote impact hebben.
  • Je patiënt/cliënt voor bepaalde risicofactoren door te verwijzen naar andere disciplines (bv. naar een oogarts in geval van problemen met het zicht).


Zet je patiënten/cliënten aan om veilig te (blijven) bewegen? De materialen en tips van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) kunnen hierbij helpen.


Wil je meer weten over leefstijl en beweging, alsook hoe je hier als eerstelijnsprofessional een gesprek over kan aangaan? Check dan zeker de e-learning en de factsheets HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing.

Bevraging over het vormingsaanbod vroegdetectie en -interventie 


PANGG 0-18 - het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen - wil in 2024 het vormingsaanbod over vroegdetectie en -interventie zo goed als mogelijk afstemmen op de bestaande noden en heeft hiervoor jouw mening nodig!


Lees hier meer over de bevraging.


Vul de vragenlijst in en geef mee vorm aan het vormingsaanbod van PANGG 0-18 voor 2024.

Campagne Diabetesliga '1 op 10'


1 op 10 personen heeft diabetes, 1 op 3 weet nog niet dat hij/zij diabetes heeft. Elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de levenslange diagnose diabetes. Het is hoog tijd om het tij te doen keren.


Daarom lanceert de Diabetes Liga een campagne rond preventie, screening en vroegdetectie van diabetes type 2. Door een gezonde leefstijl en screening kunnen personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 een aanzienlijk aantal gezonde levensjaren winnen. Preventie en vroegdetectie hebben het potentieel om diabetes en bijkomende complicaties te voorkomen of te vertragen.


De campagne richt zich naar de burger om zijn gezondheidsrisico en zijn huidige leefstijl onder de loep te nemen. Op www.gezondheidskompas.be kan men zijn risico op diabetes type 2 berekenen en krijgt hij persoonlijk advies met tips voor een gezondere leefstijl. Zorg- en welzijnsprofessionals spelen hier ook een belangrijke rol in. Ze kunnen nl. een gesprek aangaan over diabetes en de cliënt/patiënt helpen om het Gezondheidskompas in te vullen. Het gezondheidskompas berekent het totale gezondheidsrisico, waaronder het risico op diabetes, en maakt het bovendien mogelijk om de resultaten online met de huisarts te delen.


Wil je als zorg- of welzijnsprofessional meer weten over diabetes, de preventiemethodiek HALT2Diabetes en jouw mogelijke rol daarbinnen?
Dan kan je deze e-learning volgen. Daarnaast gaat de e-learning ook in op Bewegen Op Verwijzing.


Wil je weten wat de meerwaarde is van HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing voor jouw beroepsgroep?
Download dan hier de factsheet voor jouw profiel.


Abortuscentra lanceren campagne voor nieuwe abortuswet


De abortuscentra van LUNA vzw en VUB Dilemma lanceren een campagne die pleit voor een nieuwe abortuswet.

Met meer dan 10.000 cliënten die het afgelopen jaar naar de centra kwamen voor een eerste consultatie en bijna 8.300 behandelingen is de nood aan kwalitatieve abortuszorg groter dan ooit. Daarom vinden ze het hoog tijd om werk te maken van een wet die mee is met de tijd en die tegemoet-komt aan de noden en de vragen van mensen die te maken krijgen met een ongeplande of ongewenste zwangerschap.


Lees hier het persbericht.

Meer bewegen in 2024?

Dit kan opnieuw met heruitzendingen #deKempenbeweegt


Met #deKempenbeweegt blijven we bewegen, ook in 2024!  Is meer bewegen je goede voornemen voor het nieuwe jaar? Dan sport je dankzij het populaire bewegings-programma op RTV gewoon thuis! Stem vanaf januari tot en met maart dus elke werkdag af op RTV, om 10.30 of om 15 uur. Iedereen kan meedoen.


Tijdens de afleveringen zie je coaches Marjan en Jim gelijktijdig oefeningen demonstreren: de ene meestal staand, de ander zittend. Hierdoor kan je de oefeningen aanpassen aan je eigen mogelijkheden. Doe jij liever de intensievere, staande oefening? Of ga je voor de meer toegankelijke oefening op de stoel? Doe mee en blijf in beweging!


Ook in het najaar
De heruitzendingen staan dit jaar tweemaal op het programma: januari-maart én oktober-december. Dit zijn de maanden waarin je minder kans hebt om buiten te sporten. Zo kan je veilig thuis in beweging blijven!


Je kan alle afleveringen ook hier herbekijken.

HAIRE-project:
PZON in kaart in De Kempen


Het Regionaal Zorgplatform Kempen kreeg vanuit het HAIRE-project de opdracht om de PZON in de Kempen in kaart te brengen en een context voor participatie te creëren via een lerend netwerk.


Lees hier het projectrapport.

Psychologische zorg in de eerste lijn


De vier netwerken geestelijke gezondheid in provincie Antwerpen (Emergo, SaRA, Netwerk GGZ Kempen en PANGG0-18) hebben de krachten gebundeld om een provinciale website  te ontwikkelen waar informatie over psychologische zorg in de eerste lijn én een overzicht van al de geconventioneerde verstrekkers te vinden is.


Ontdek de website:

www.psychologischezorg-pa.beBrochure Kopzorgen verdienen zorg


Kopzorgen verdienen zorg is een campagne van de Vlaamse Ouderenraad, het officiële adviesorgaan van 60-plussers voor de Vlaamse overheid en hét overlegplatform van ouderenorganisaties.


Kopzorgen leverde een heleboel ervaringen, cijfers, praktijken en visies over het psychisch welzijn van ouderen op. Al dat materiaal bundelen ze nu in een laagdrempelige, digitale brochure.


De brochure kan je lezen op

kopzorgen.be.


De Vlaamse Ouderenraad kan je volgen via

Nieuwsbrief mantelzorgondersteuning


De nieuwsbrief mantelzorgondersteuning bundelt activiteiten en initiatieven van de zes erkende verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers. 


Lees hier de nieuwsbrief editie januari - maart 2024.

Buddy Deal campagne 


Stichting tegen Kanker roept alle rokers op om in mei te stoppen met roken met de steun van een buddy.


Rokers die willen stoppen en buddies kunnen zich hier inschrijven (vóór 1 mei).


Organisaties die de de boodschap mee willen helpen verspreiden vinden hier een toolkit.


Meer info over Buddy Deal: buddydeal.be.

Dag van de Mantelzorg 2024: draag jij mee zorg voor mantelzorgers?


Wist je dat 1 op 3 volwassen Vlamingen mantelzorger is? Bijna iedereen komt er ooit in zijn leven mee in aanraking: ofwel door mantelzorg te geven of door het te krijgen. Toch blijft deze vorm van zorg vaak onderbelicht.


Op 23 juni is het opnieuw Dag van de Mantelzorg! Dit jaar vragen Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de mantelzorg-verenigingen om mantelzorgers een #dahadikeffenodig-moment te gunnen. Een gebaar waarmee ze zich gezien en gesteund voelen.


Doe jij mee?
Als organisatie kan je meedoen:

  • door de campagne verder te verspreiden naar jouw partners en mee uit te dragen op Dag van de Mantelzorg.
    Download hier de campagnematerialen.
  • door voor mantelzorgers een #dahadikeffenodig-activiteit te organiseren.

Zal jij rond 23 juni iets organiseren? Geef de activiteit dan in via UiTinVlaanderen met het label 'mantelzorgers'. Zo komt deze in de activiteitenkalender op www.mantelzorgers.be terecht.
Kan dit niet? Geef je activiteit dan door via dit formulier.

slachtofferzorg.be: informatie en hulp voor slachtoffers

Slachtofferzorg.be


Slachtofferzorg.be is een belangrijke bron van informatie en ondersteuning voor slachtoffers.


Op deze website vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Ook naasten van deze slachtoffers, nabestaanden en getuigen kunnen op deze website terecht. Voor verschillende feiten biedt de website specifieke informatie en wordt er dieper ingegaan op wat slachtoffers zelf kunnen doen en wie hen kan helpen. Zo werd de website onlangs aangevuld met informatie rond een woningbrand, een arbeidsongeval en ouderenmis(be)handeling.


Gezond Halfuurtje


Logo Kempen organiseert elke maand op dinsdag, van 12u30 tot 13u, het Gezond Halfuurtje. Tijdens het Gezond Halfuurtje ontdekken professionals in slechts 30 minuten alles wat er te ontdekken valt over één thema.


De data en thema’s voor de volgende Gezonde Halfuurtjes zijn:


  • 7 mei: De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
  • 4 juni: Gezond Zomeren


Meer info en inschrijven voor het Gezond Halfuurtje.

Vlaamse Ouderenraad - campagne 'Bepaal je eigen verhaal'


De ouderenzorg strookt vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' gaf de Vlaamse Ouderenraad hen een megafoon.


Aan de hand van alle verhalen en ideeën van ouderen ging de Ouderenraad op 26 oktober 2023 het debat aan met professionals en spraakmakende stemmen in de zorg.


Alle verhalen, signalen en inzichten resulteren aan het einde van de campagne in een visie op de toekomst van de ouderenzorg en concrete beleidsvoorstellen met het oog op de verkiezingen van 2024.


Lees meer over de campagne op bepaaljeverhaal.be.


De Vlaamse Ouderenraad kan je volgen viaAanbod Suïcidepreventiewerking provincie Antwerpen


Als je werkt met kwetsbare mensen, is de kans groot dat je wel eens wordt geconfronteerd met het thema zelfmoord.


Suïcidepreventiewerking provincie Antwerpen wil jou hierbij zo goed mogelijk ondersteunen.


Nood aan een basisvorming?
Kies dan voor één van de ééndaagse vormingen over Praten over zelfmoord.


Behoefte aan een suïcidepreventie-bad?
Dan is een meerdaagse vorming iets voor jou.


Het volledige vormingsaanbod vind je op Zelfmoord 1813


Vorming op maat of advies?
Nood aan iets anders? Of nood aan een vorming voor heel jouw team?
Heb je vragen of concrete casussen?
Aarzel niet om hen vrijblijvend te contacteren via het telefoonnummer 03.620.10.20 of suicidepreventie@andante.be


Familiegroep Dementie regio Mol


Als dementie op je pad komt, dan staat je wereld op z’n kop. Je verhaal kunnen delen met mensen die hetzelfde meemaken kan dan een ongelooflijke steun zijn. Samen een activiteit doen, een infoavond bijwonen, tips uitwisselen. Eens lachen, je verdriet mogen tonen? Dat kan bij Familiegroepen! 

Het programma kan je raadplegen op de website van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw: Familiegroep Dementie regio Mol.

Wil je zelf vrijwilliger worden bij één van de Familiegroepen? Of wil je in jouw buurt een nieuwe Familiegroep helpen opstarten?

Mail dan naar educatie@alzheimerligavlaanderen.be


Project #CAVAsa


#CAVAsa is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) met als doel huisapothekers opleiden en inschakelen om mensen met psychosociale hulpvragen vlotter verder te kunnen helpen.


Alle apotheken uit Vlaanderen en Brussel  kunnen deelnemen aan het project. 


Apotheken die willen deelnemen kunnen zich eenvoudig online registreren


Meer info over het project: www.cavasa.beOp de hoogte blijven van het nieuws uit jouw ELZ?


Vul je mailadres in, klik op 'inschrijven' en klaar.


Heb je een vraag, opmerking of idee?

Graag!

 
 
 
 


Zorg dragen voor mensen met kanker: psychosociale opleidingen op maat


Het Cédric Hèle instituut (CHi) vindt het belangrijk om zorgverleners te ondersteunen en te versterken in de zorg voor patiënten met kanker en zijn naasten. Daarom kan je als (thuiszorg)organisatie bij CHi terecht voor een opleiding op maat van jouw zorgverleners. Niet alleen in-house, maar vanaf nu ook online via een leerportaal.


Ontdek modules zoals 'Wat is kanker', 'Zorgen voor jezelf', 'Omgaan met gevoelens van mensen met kanker en hun naasten' …


Alle informatie over deze opleidingen op maat vind je in deze folder.

Bij verdere vragen hierover kan je contact opnemen met Ellen Daly: ellen.daly@cedric-heleinstituut.be of 0476 89 09 78.Tijdschrift: 'Gezond en actief leven'


De Diabetes Liga zet reeds enkele jaren in op preventie van diabetes type 2 in Vlaanderen. Ze doet dit aan de hand van heel wat initiatieven en projecten, zoals bijv. Zoet Zwanger en HALT2Diabetes. Het aanbod werd uitgebreid met een nieuw tijdschrift ‘Gezond en Actief Leven’.


Met dit tijdschrift wil de Diabetes Liga personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 op een positieve manier ondersteunen door hen te informeren. ‘Gezond en Actief Leven’ biedt praktische handvaten op vlak van voeding, beweging, rookstop ... De Diabetes Liga wil inspireren om proactief en gezond in het leven te staan.


Benieuwd?

Laat je inspireren door de derde editie en neem hier snel kijkje!


Wil je meer lezen?

Het is ook mogelijk je in te schrijven voor een GRATIS abonnement. Zo ontvang je ‘Gezond en Actief Leven’ tweemaal per jaar in je brievenbus of mailbox. Schrijf je in voor een gratis abonnement via www.diabetespreventie.be.


Heb je ideeën of suggesties voor een volgende editie? Mail naar justine.vanhaecke@diabetes.be.


Zorgscreener


Ben je zorgkundige, verpleegkundige, arts, apotheker, psycholoog, orthopedagoog, begeleider, opvoeder, leidinggevende, kinesist,… of heb je een ondersteunende functie binnen zorg en welzijn?
Vraag je je af hoe het echt met je gaat?


De zorgscreener is een korte vragenlijst die je als zorgverlener of welzijnswerker anoniem kan invullen. Je krijgt een beeld over jouw welbevinden. Als blijkt dat er zorgwekkende signalen zijn, krijg je een signaal dat het nuttig is om een gesprek te hebben met een professionele hulpverlener. Bovendien kan je je gegevens achterlaten en dan word je binnen de drie werkdagen gecontacteerd voor een gesprek om te bekijken hoe ze jou verder kunnen helpen.


Check jezelf met de zorgscreenerAlle gezonde activiteiten in de Kempen in één agenda


Workshops over geluk, gamen bij tieners, alle peuterspeelpunten en babymassages, wandelingen, yoga of infosessies over dementie,... Voortaan vind je alle activiteiten over een gezondheidsthema (met handige zoekfilter) in één overzichtelijke agenda op www.gezondekempen.be. De agenda werd gekoppeld aan de grootste vrijetijdsgids van Vlaanderen, UiTinVlaanderen, waardoor je geen enkele activiteit mist. Alle activiteiten vinden bovendien plaats in jouw buurt, onze Gezonde Kempen. 


Check snel het aanbod: gezondekempen.bePsychosociale zorg voor vluchtelingen


Ben je als eerstelijnsmedewerker op zoek naar psychosociale hulp voor vluchtelingen? Binnen regio Kempen kan je voor de zorg voor vluchtelingen beroep doen op de bestaande samenwerkingsverbanden en gekende aanmeldingskanalen. Daarnaast is er ook een specifiek aanbod vanuit CGG Kempen en CAW De Kempen. Belangrijk hierbij is dat de persoon in orde is met zijn/haar ziekteverzekering!


GGZ-aanbod en aanmeldingskanalen


Dienstverlening van de Diensten Maatschappelijk Werk voor Oekraïense vluchtelingen


Ben je als zorg- en welzijnsprofessional op zoek naar informatie over de hulp- en dienstverlening van de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) voor Oekaïense vluchtelingen? 


Aanbod DMW van de ziekenfondsenApps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid


Omdat zorgen voor jezelf en elkaar belangrijk blijft, vind je hieronder een wegwijzer naar apps voor welzijn en geestelijke gezondheid die gescreende onlinehulp-apps verzamelt. Ook apps over omgaan met de corona-impact staan ter beschikking.


Lees er meer over op onlinehulp-apps.be.

Handi2Park


Personen met een handicap kunnen een parkeerkaart aanvragen waarmee ze kunnen parkeren op voorbehouden plaatsen. Soms is een kaart levenslang geldig. Is dat niet het geval, dan staat er een vervaldatum op de kaart.


Is jouw parkeerkaart voor gehandicapten geldig?
Via Handi2Park kan je eenvoudig controleren of je kaart nog geldig is.


Oproep voor ergotherapeuten


Schrijf mee aan het succesverhaal van ergotherapeuten in de eerstelijnszorg


Als eerstelijnsergotherapeut, zowel als zelfstandige of in dienstverband, ben je een belangrijke schakel in het leven van personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON). Hand in hand met de hervormingen van de eerstelijnszorg, werden ergothera-peutenkringen op provinciaal niveau opgericht. In opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid breiden EDiTh (Ergotherapeutische Dienstverlening Thuis) en Ergotherapie Vlaanderen deze kringen verder uit naar het niveau van de eerstelijnszones. Het belang van ergotherapie wordt hierdoor meer op de kaart gezet!


Lees hier de oproep.