Initiatieven


Fysiek triagecentrum (FTC)


Hier werken de huisartsenkringen samen met de ziekenhuizen & de lokale besturen. Op een FTC worden patiënten met luchtwegklachten, diarree, misselijkheid of braken, koorts en/of griepklachten onderzocht & onderworpen aan een CORONA-wisser in een veilige omgeving na doorverwijzing door de eigen huisarts. FTC Mol is gelokaliseerd in ECOCENTRUM De Goren & geopend van maandag t.e.m. vrijdag.
! BELANGRIJK !

geen raadpleging zonder afspraak

EN

geen afspraak zonder telefonisch contact met de eigen HUISARTS


Initiatieven


Corhortzorg in de thuiszorg


Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen kent de thuiszorg eveneens een stijging van het aantal COVID-19 patiënten. De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich zodanig georganiseerd dat ze de COVID-19 patiëntenstroom kunnen opvangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts al potentieel besmet beschouwd worden.
Sinds afgelopen donderdag moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via het provinciaal nummer voor


Antwerpen 0800 11 833.


Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen.

Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.


Bij navraag werd bevestigd dat er op dit moment al teams operationeel zijn. Hou rekening met een wachttijd van enkele dagen tussen de aanmelding & de opstart. Men is nog steeds op zoek naar extra cohortteams.


Alle informatie is te vinden bij Agentschap Zorg & Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/cohortzorg-in-thuiszorg


Zorg voor wie zorgtOnline cursus over omgaan met stress

Tips om goed voor jezelf te zorgen en je collega's te ondersteunen.

Verbinding tussen eerstelijnswerkers en luisteraars