Corona

ELZ Baldemore bundelt relevante informatie, initiatieven & richtlijnen. 

! NIEUWSFLITS !

NETWERK ELZ Baldemore

ELZ Baldemore bundelt hier

contactgegevens,

zoals ze op dit moment zijn.

Regionaal Zorgplatform Kempen bundelt hier

lokale expertise,

ervaringen en informatie over COVID-19.

ELZ Baldemore bundelt hier

informatie over COVID-19

op een toegankelijke & overzichtelijke manier.

Wij zijn afhankelijk van anderen voor de gegevens & kunnen niet eindverantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid ervan.

Help ons vervolledigen & corrigeren!

FYSIEK TRIAGECENTRUM (FTC)

Hier werken de huisartsenkringen samen met de ziekenhuizen & de lokale besturen. Op een FTC worden patiënten met luchtwegklachten, diarree, misselijkheid of braken, koorts en/of griepklachten onderzocht & onderworpen aan een CORONA-wisser in een veilige omgeving na doorverwijzing door de eigen huisarts. FTC Mol is gelokaliseerd in ECOCENTRUM De Goren & geopend van maandag t.e.m. vrijdag.


!  HEEL BELANGRIJK:

geen raadpleging zonder afspraak EN

geen afspraak zonder telefonisch contact

met de eigen HUISARTS !

COHORTZORG in de THUISZORG

Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen kent de thuiszorg eveneens een stijging van het aantal COVID-19 patiënten. De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich zodanig georganiseerd dat ze de COVID-19 patiëntenstroom kunnen opvangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts al potentieel besmet  beschouwd worden.
Sinds afgelopen donderdag moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via het provinciaal nummer voor


Antwerpen 0800 11 833. 


Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. 

Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.


Bij navraag werd bevestigd dat er op dit moment al teams operationeel zijn. Hou rekening met een wachttijd van enkele dagen tussen de aanmelding & de opstart. Men is nog steeds op zoek naar extra cohortteams.

Alle informatie is te vinden bij Agentschap Zorg & Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/cohortzorg-in-thuiszorg

© 2020 - ELZ Baldemore